Laatste Nieuws

Artikel

Frans De Cock bracht de manier van aanpak en communicatie van de rioleringswerken te Pastorijstraat Heultje op de dagorde van de gemeenteraad. Zo blijkt is niemand gelukkig met de situatie.

Artikel

Open Vld Westerlo wenst iedereen een prettige vakantie vol goesting.
​We zijn terug vanaf september met meer nieuws.

Artikel

Agendapunt van fractieleider Frans De Cock op de Westelse gemeenteraad van 05.10.2015

Artikel

Deze website is nog onder constructie, en zal de volgende weken en maanden verder worden aangevuld.

Artikel

De gemeente Westerlo dient de openbare verlichting duurzamer, energiezuiniger en kostenbewuster te gebruiken volgens onderstaand actieplan.

Artikel

Verkeersonveiligheid in de Jaak Lemmenslaan, omgeving dorpscentrum en aan de Lagere School van Zoerle-Parwijs. Wij eisen een publieke inspraakvergadering hierover in Zoerle-Parwijs :  hoog tijd voor acties !